PKD Nedir?

PKD yani Patlamadan Korunma Dökümanı iş sahalarında çalışanların ve çevrenin güvenliğinin sağlanması için uzmanlar tarafından hazırlanan dökümanlardır.

PKD yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulunduran tüm işletmeler tarafından hazırlanması gereken bir belgedir. “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereği PKD hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.
Açılımı Patlamadan Korunma Dokümanı olan PKD Bakanlık İş Teftiş Kurulu tarafından firmalara yapılan denetimler sırasında müfettişlere gösterilmesi zorunlu olan bir belgedir.

PKD Hazırlama
PKD uzmanlar tarafından hazırlanması gereken ve yanıcı — parlayıcı — patlayıcı maddeler bulunduran işyerlerinde hazırlanması zorunlu hale getirilen bir belgedir.


PKD yani Patlamadan Korunma Dökümanı kimyasal ürünlerin kullanıldığı yerlerde , kozmetik Üretim alanlarında ve endüstriyel üretim tesislerinde yönetmelik kapsamında hazırlanması ve bulundurulması zorunlu olarak kılınmış bir dokümandır.


PKD hazırlanan işletmelerde öncelikle patlayıcı ortamın oluşması engellenmeye çalışılır. Eğer yapılan iş nedeniyle patlayıcı bir ortamın oluşmasına engel olmak mümkün değilse bu durum için özel alan oluşturulup süreç kontrol altında tutulur. PKD sayesinde çalışanların ve çevrenin güvenliği riske atılmamış olur.

PKD Hazırlama sürecinde patlama riskleri değerlendirilerek doğru alanlar belirlenir. Bu sayede işyerinde çalışan kişilerin daha huzurlu ve sağlıklı çalışmasına ortam hazırlanır.
Patlamadan Korunma Dokümanı içinde bulunduğumuz şartlarda işletmelerin birçoğu için hazırlanması zaruri olan ve işyerlerinde oluşabilecek ciddi problemlerin engellenmesine yardımcı olabilecek önemli bir belgedir.
Patlamadan Korunma Dokümanı ATEX 137 adı ile bilinen 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan o Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunan işyerlerini kapsar.

Patlamadan Korunma Dokümanı çalışanların, iş alanlarının ve çevre güvenliğinin sağlanması için kullanılan bir doküman türüdür. Doğru şekilde hazırlanması ve kullanılması halinde çalışanların güvenliği sağlanmış olur. Bununla birlikte çevreye zarar verilmesi engellenir.

Bu dokümanı hazırlamanın amacı, işyerinin yönetmelik şartlarına uygun olup olmadığını tespit etmek ve patlayıcı parlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyarak bu gibi ortamlarda çalışanlara İş Güvenliği ile ilgili alınması gerekli olan önlemler hakkında bilgi vermektir. Bunun yanı sıra farkına varılamamış yangın ve patlama risklerinin tespiti, patlayıcı ortam oluşumunu bertaraf etmek ya da önlemlerle minimize etmek amacıyla oluşturulan bir dokümandır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlandıktan sonra, mevzuat değişikliği, işyerinde kullanılan ekipman değişikliği, üretim teknolojilerinde değişim, işyerinde genişleme gibi durumlarda yenilenmeli ve güncel halde tutulması sağlanmalıdır.

Risk Fire Akademi Yangın Güvenlik ve Danışmanlık, detaylı analizler ve farklı risk belirleme yöntemlerini kullanarak tehlikeleri değerlendirip, patlama riskini azaltmak için
alınması gereken ek önlemleri işletmelere sunmaktadır. Doküman hazırlandıktan sonra, güncellenmesi ile ilgili takipleri yapmakta olup, konu ile ilgili işletmelere bilgi vermektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Nerelere Hazırlanır?

Patlamadan Korunma Dokümanı yanıcı ve parlayıcı gaz, sıvı veya toz bulunan işyerleri için
hazırlanmaktadır. Çalışanların ve çevrenin güvenliği için Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken işletmeler arasında şunlar bulunmaktadır;

» LPG gibi petrol ürünlerinin üretim, dolum ve dağıtımının gerçekleştirildiği tesisler
» Elektrikli cihazların ve teçhizatlarının üretildiği işyerleri
» Elektrostatik boya üretilen fırınlar
» Yanıcı özelliklere sahip basınçlı gaz tüplerinin saklandığı depolar
» Zeytinyağı ve diğer yağların üretimi yapılan tesisler
» Akaryakıt depolama tankları
» Kimyasal madde depoları İlaç üretimi yapılan fabrikalar
» Boya ve tiner üretilen imalathaneler
» Deri imalathaneleri
» Akü üretim tesisleri
» Un değirmenleri
» Trafo imalathaneleri
» Matbaalar

Similar Posts