PKD-Patlamadan Korunma Dokümanı

PKD-Patlamadan Korunma Dokümanı

PKD Nedir? PKD yani Patlamadan Korunma Dökümanı iş sahalarında çalışanların ve çevrenin güvenliğinin sağlanması için uzmanlar tarafından hazırlanan dökümanlardır. PKD yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulunduran tüm işletmeler tarafından hazırlanması gereken bir belgedir. “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereği PKD hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.Açılımı Patlamadan Korunma Dokümanı olan PKD Bakanlık İş Teftiş Kurulu…

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı 2013 yılı itibariyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. Maddesine göre işverenin acil planı yapması ya da yaptırması zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre iş yeri tehlike sınıfı gözetmeksizin, işyerinde 50’den daha az ya da çok çalışan olan ya da olmayan tüm işletmeler bu planı yaptırmakla hükümlüdür. Bunu yaptırmadığı fark…

Risk Analizi

Risk Analizi

Risk analizi işletmenin mevcut işleyişi sırasında meydana gelebilecek tehlikelerin tespit edilmesi için yapılan işlemlerdir. Elde edilen sonuçlara göre risklerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerine çalışmalar yapılır. Çalışma sonrasında potansiyel riskler için gerekli tedbirler alınır. Mevzuatta belirtilen yöntem ve esasların işletmeye uyarlanması sağlanarak, iş kazaları ve sağlık bozulmalarının en az seviyeye inmesi amaçlanır. Risk analizi yaptıracağınız firmayı çok iyi seçmeniz gerekir.  Firmamız alanında deneyimli kadrosuyla yeniliklere ayak uydurmaktadır. Risk analizi konusunda alınan güncel kararları yakından takip etmektedir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışma denilince akla her ne kadar en az 5 veya 10 metre kadar yükseklikler gelse de kanunlar çerçevesinde yüksekte çalışma tabiri insanın adım atarak çıkamayacağı ya da bel seviyesinden yukarısı olarak tanımlanır. Yüksekte çalışmaların olduğu işletmeler ya da iş yerlerinde mutlaka güvenlik önlemleri alınmalıdır. Alınan tedbir ve önlemler periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Yangın Güvenlik Eğitimleri

Yangın Güvenlik Eğitimleri

Yangın Güvenlik Eğitimlerimiz 6331 sayılı is sağlığı ve güvenliği konulu işletmelerin büyüklüğüne ve çalıştırdığı personel sayısına bağlı kalmaksızın tüm iş yerlerinde acil durumlarda temel yangın eğitimi almış kişilerin bulunmasını ve çalışanlara yangın eğitimi bilincinin oluşturulması zorunlu kılınmıştır. Yangın Eğitiminin Amacı Nedir? Tüm iş yerlerinde çalışanların ve iş verenlerin yangın sırasında ve sonrasında neler yaptıklarını bilmeleri…